Amnesty International

  De toestand in de wereld 

Het commentaar van mr. G.B.J. Hiltermann was vanaf 1956 in veel huiskamers een vast onderdeel van de zondagmiddag. Wij werden dan door onze ouders tot stilte gemaand ☺. De column eindigde altijd met de woorden 

‘…. de toestand in de wereld’.

Veel is er sinds dien in die toestand veranderd, ook ten goede, zie ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. En, valt er ook nog veel te verbeteren. Daarvoor zijn veel mensen in touw, zoals bij Artsen zonder grenzen, Warchild en bij Amnesty International. Voorbeelden van acties van Amnesty zijn:

Write for rights en Let’s Talk About YES!

 ‘Samen komen we in actie voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Heb jij 1 minuut tijd? Onderteken dan hier een online brief. Wij printen alle brieven uit en sturen ze naar overheden. Zo dwingen we hen tot verandering en veranderen we levens. Doe nú mee’. www.amnesty.nl/write-for-rights 

Zeg JA voor een betere wet tegen verkrachting. Want onvrijwillige seks = verkrachting. Er ligt een wetsvoorstel klaar, maar de minister wil de wet pas in 2024 invoeren. Zolang willen we niet wachten ZeghierJA voor een betere wet tegen verkrachting. Samen zetten we de politiek onder druk’.

Behalve de inzet van mensen is natuurlijk ook geld nodig. Een van de bronnen voor Amnesty is de jaarlijkse collecte. De collecte in 2021 was volledig online. De opbrengst bedroeg bijna € 600.000, waarvan in Kaag en Braassem € 1.400. Aan de deur halen we meer op, in 2019 bijna € 2.800.

Kaag en Braassem telt zo’n 12.000 voordeuren, dat is voor 30 collectanten veel.               Daarom zoeken we hulp, collectanten die in hun     eigen buurt met de bus rond willen gaan.

In 2022 staat de collecte in het voorjaar gepland, van 13-19 maart. Voor meer informatie zie:www.amnesty.nl/steun-ons/collecte. En bellen of mailen naar de coördinatoren van K&B kan natuurlijk ook:

Esther Reefman esther.reefman@gmail.com 06 4082 3676    Joost Soetens joostsoetens1@gmail.com 06 1454 7697       Jan Verweij verweijj@hotmail.com 071 331 4710   

Alvast dank voor uw reactie, leuk om samen te werken aan een goed doel!