Corona maatregelen

Nu de Corona maatregelen langzaam aan versoepeld zullen gaan worden, even een slag om de arm met oog op de persconferentie vanavond, zien we als politie ook dat mensen in de samenleving hun leefruimte weer gaan uitbreiden.

Toch zien we landelijk ook dat door de maatregelen mensen soms in een sociaal isolement terecht zijn gekomen en dat er juist in deze tijd ook mensen zijn die hiervan misbruik maken.
Het aantal mensen dat met psychische klachten kampt is hoog, zo merken ook wij, omdat contactmomenten die voorheen normaal waren, door de maatregelen niet of slechts beperkt of digitaal plaatsvinden.
Soms zien mensen dit zelf niet, waar de omgeving een duidelijk verandering waarneemt.

Om die reden vraag ik de aandacht voor een tweetal meldpunten:

1. https://ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/

Hier kan bij de GGD Hollands Midden telefonisch of online een melding gedaan worden als er ernstige zorgen over iemand zijn.
Ook als u denkt dat iemand verplichte zorg (Wet verplichte GGZ) nodig heeft, kan bij de GGD een melding gedaan worden.
Er is bijvoorbeeld iemand in uw omgeving die zelf alle zorg ontloopt en geen sociaal vangnet heeft zoals familie, vrienden, verenigingsleven.

2. https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/ouderenmishandeling

Als iemand het slachtoffer is van geweld of belt u in verband met een slachtoffer, dan kan contact op genomen worden met Veilig Thuis om de zaak te bespreken.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

VeiligThuis en de GGD zijn twee instanties waar wij als wijkagenten vrijwel dagelijks contact mee hebben.
Wij zijn als politie en als professional ook verplicht om in veel gevallen een melding bij Veilig Thuis of via het meldpunt Zorg & Overlast van de GGD te doen.

Wat veel mensen niet weten is dat iedereen in Nederland ook deze melding kan doen en zo zijn / haar zorgen met deze instanties kan delen.
Zeker in deze tijd, hecht ik er als wijkagent belang aan om dit even onder uw leden onder de aandacht te brengen want sociale controle – zonder bemoeiend te zijn – is alleen maar positief.
Uiteindelijk zullen de GGD en VeiligThuis de melding verder oppakken en de (lopende) zorg uitlopen.

Met vriendelijke groeten,

R.A. (Robin) van Gessel
Senior GGP wijkagent