Alzheimer Café

Alzheimer Café

Kaag en Braassem 

Ontmoetingsplek voor mensen met dementie, partners, kinderen, mantelzorgers en andere belangstellenden

Maandag 20 maart 2023    inloop: 19:00uur aanvang: 19:30uur

Bij de Ontmoeting, Dorpsstraat 51, 2451 AP, Leimuiden 

Onderwerp: Vormen van dementie, een deskundige geeft uitleg en inzicht in de verschillende fasen 

waarin iemand met dementie zich kan bevinden.

Gastspreker: Specialist ouderengeneeskunde 

Toegang is vrij.

Contact

Rettie Bentvelsen   06 51103212

r.bentvelsen@dedriemaster.nu

Sanne van Dijk  06-82745657