Bericht van: STIWO

Hulpmiddelen vanuit de Wmo

De vraag naar ondersteuning op het gebied van hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen vanuit de Wmo neemt toe. Onze huidige leveranciers doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die ze nodig hebben en vooral ook zo snel mogelijk. Echter er is op dit moment sprake van een grondstoffentekort waardoor vele producten maar mondjesmaat worden geleverd aan de leverancier. Hierdoor kunnen wachttijden voor bepaalde hulpmiddelen oplopen. Daarnaast is er ook sprake van een landelijk personeelstekort waardoor wachttijden aan de telefoon of wachttijden voor reparaties langer worden.

Wij zijn voortdurend in gesprek met onze leveranciers om te kijken hoe we de lange wachttijden zo veel mogelijk kunnen beperken. De leveranciers willen iedereen helpen en zoeken continu, naast nieuw personeel, ook naar oplossingen om iedereen te kunnen (blijven) helpen. 

Wij bedanken voor uw begrip ook namens onze leveranciers.

Regiotaxi Wmo

Vanaf 1 januari 2023 zal Noot personenvervoer de Regiotaxi-ritten in Holland Rijnland verzorgen. Noot zal dit in iedere geval de komende vijf jaar doen met mogelijk een verlenging van twee jaar. 

Voor de Wmo-reizigers die gebruik maken van de Regiotaxi veranderd er in de praktijk niets. De aanvraag verloopt op dezelfde wijze en via hetzelfde telefoonnummer. Wat wel veranderd is de wijze waarop de ritten worden berekend. In plaats van een berekening op zones, wordt volgend jaar het aantal kilometers in rekening gebracht. Een andere grote verandering is dat alle Wmo-reizigers een sociaal begeleider mee mogen nemen voor dezelfde klantbijdrage als de Wmo reiziger.

Het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland voert namens onze gemeente het contractbeheer voor de Regiotaxi uit. Eind november of begin december zal er vanuit Holland Rijnland een informatiepakket worden rondgestuurd naar alle Wmo-reizigers met informatie over de nieuwe aanbieder Noot personenvervoer.

Energietoeslag

Om de stijgende energieprijzen te compenseren krijgen huishoudens met een laag inkomen een éénmalige energietoeslag. Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente Kaag en Braassem.
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U betaalt de energiekosten van uw woonadres.
  • Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand.

De gemeente Alphen aan den Rijn voert de éénmalige energietoeslag uit voor de gemeente Kaag en Braassem. Meer informatie staat op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hier kunt u ook uw aanvraag indienen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met De Papierwinkel van De Driemaster via het nummer: 06-16695232. U kunt ook een mail sturen naar papierwinkel@dedriemaster.nu.

Huishoudelijke Ondersteuning vanuit de Wmo

De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo neemt toe. Onze huidige aanbieders doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die ze nodig hebben. Echter er is op dit moment sprake van een landelijk personeelstekort waardoor het voor onze aanbieders steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden. 

Het gevolg hiervan is dat niet iedereen meer de hoeveelheid uren ondersteuning kan krijgen die ze gewend zijn te krijgen. De aanbieders willen desondanks iedereen helpen en zoeken naast nieuw personeel ook naar oplossingen om iedereen te kunnen (blijven) helpen. Wij bedanken voor uw begrip ook namens onze aanbieders.

ANWB AutoMaatje

Graag brengen wij de ANWB AutoMaatje opnieuw onder de aandacht. ANWB AutoMaatje is een service waarbij vrijwillige chauffeurs, met hun eigen auto, minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,35 per kilometer en eventuele parkeerkosten aan de vrijwillige chauffeur. Het vervoer vindt plaats van deur tot deur op de afgesproken tijd.

Wilt u gebruik maken van ANWB AutoMaatje Kaag en Braassem? Dan belt of mailt u uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB AutoMaatje Kaag en Braassem via Tom in de Buurt op telefoonnummer: 06 38 540 216 of via de mail: automaatje@dedriemaster.nu.