Nieuwsbrief Maart 2021

Deze Nieuwsbrief is voor u samengesteld door het bestuur van Kaag en Braassem Ouderen.
Spoedeisende zorg buiten kantooruren 0900-5138039 Politie telefoon voor doven en slechthorenden – spoed 0800-8112 – geen spoed 0900-1844
Ouderenadviseur: Rettie Bentvelsen via infolijn van 09.00 uur tot 11.00 uur 071-3317969 of 0651103212
Ledenadministratie: T. Opdam 0634636900
Rijbewijskeuring: J. de Jong 071-3312975
Papierwinkel (hulp bij het invullen van formulieren) – Jitta Slotboom 0616695232 – Labeeb Fahed 0614422186 Belastingservice: Yvonne van der Heden 0640371195 – Trudy Scheurleer 0613123638

Van de activiteiten commissie

In februari hebben we kunnen genieten van fantastisch winterweer. Een welkome afwisseling in deze coronatijd, met weinig activiteiten . Heeft u de prachtige sfeerfoto’s van Aad Hogenboom al op onze webpagina gezien?

Het is heel jammer maar, de bingo van 16 maart kan helaas niet doorgaan. Maar we blijven optimistisch en kijken uit naar het nieuwe seizoen, dat in september hopelijk weer van start kan gaan.

In april staat de jaarvergadering op de agenda. Waarschijnlijk kan deze niet doorgaan. We wachten af hoe de maatregelen van de overheid, om besmetting te voorkomen, zijn.
Misschien krijgen we groen licht. Zo gauw, wanneer er een evenement doorgang kan vinden, laten we dit via de nieuwsbrief weten en vermelden we dat via onze mooie webpagina www.kaagenbraassemouderen.nlpage1image1779104

Blijf gezond en snel tot ziens.

Uitgelicht.

UIT : MAX MAGAZINE

Penvrienden worden?
Op internet zijn verschillende initiatieven te vinden die briefschrijvers aan elkaar koppelen.
Sommige mensen kiezen voor een eenmalig postmoment, bij anderen loopt dat uit op een langdurige correspondentie.
postmaatje.nl
ouderenfonds.nl/activiteit/schrijfmaatje
brievenaanbep.nl

Brieven schrijven op een ouderwetse typemachine: amsterdamletterwritingclub.nl

Door de komst van mail, social media en WhatsApp vielen jaarlijks steeds minder brieven en kaarten in de bus. De handgeschreven brief was aan het uitsterven, zo was de sombere conclusie.
Het coronavirus bracht daar vorig jaar echter verandering in. Het aantal verstuurde brieven en kaar- ten is in 2020 flink toegenomen. Bovendien ontstonden tal van initiatieven om in de corona periode te corresponderen met ouderen.

UIT : HET LEIDSCH DAGBLAD VAN 13 FEBRUARI

Zo heeft de onlangs overleden Bep Plasmeijer nog actie gevoerd voor het behoud van de brieven- bus bij het bejaardencentrum de Arendshorst in Roelofarendsveen.
Post NL wilde deze weghalen.
“Maar juist oude mensen schrijven nog brieven en jongeren e-mailen en appen alleen maar”, zo betoogde Bep. En de brievenbus bleef staan.

Pikant detail: tot op hoge leeftijd was juist zij vertrouwd met de computer, e-mailde ze en had ze een eigen facebook account. “Dat heb ik geleerd van mijn kleinkinderen”.

Van KBO-PCBO

Het KBO/PCBO, ANBO en Koepel.

Gepensioneerden blijven kritiek houden op de pensioenplannen van minister Koolmees. Zij willen dat deze aangepast worden, zodat niet korten maar indexatie dichterbij komt. Ook willen zij dat een onafhankelijke, interdisciplinaire commissie een bindend advies kan geven over een generatie-evenwichtige verdeling van pensioenvermogen. Lees hier meer over op onze web pagina.

Kennisgeving

Technische storing incasso.
Door een storing in de automatische incasso van ”stellen” ( twee leden, één rekening) is de afschrij- ving van de jaarlijkse contributie eind januari van 2021 mislukt.
Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing.

Wist u dat:

De website Alles in Kaag en Braassem gekoppeld is aan onze site?
U vindt dat door te klikken op ledenservice, daarna zoeken naar handige links en vervolgens scrol- len naar Alles in Kaag en Braassem.

Vriidag 26 en zaterdag 27 februari snert en bruine bonensoep te koop bij Buurman Toon.
Max 2 porties a 1.50 euro. Er zijn 70 porties beschikbaar.
Aanmelden: vul contactformulier van de site in of bel Ruud Stikkelbroeck: 0610244262. U krijgt dan een tijd om de soep op te halen.

Website

Wij van Kaag en Braassem Ouderen waren al langere tijd ontevreden over de mogelijkheden op de officiële KBO site.
Een eigen website om zelf artikelen en foto’s te plaatsen leek vanwege de kosten geen optie.
Via Teylingen Senioren zijn we in contact gekomen met Richard De Nijs, die voor een schappelijke prijs, een werkbare en vooral veilige website heeft gebouwd.
Om zelf de website bij te houden en zo in de toekomst kosten te besparen bood Richard,
als service, een aantal lessen aan.
Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en zijn nu in staat de site zelf te beheren.
Vakmanschap en betrouwbaarheid zijn de pluspunten die elke organisatie zou moeten benutten als zij een eigen site willen openen.
Die eigenschappen hebben wij in Richard De Nijs mogen ervaren.

Namens de Kaag en Braassem Ouderen,

Tom Opdam, websitebeheerder
Ruud Stikkelbroeck, voorzitter