Kort jaarverslag 2022

Van de voorzitter

Het KBO bestuur heeft het afgelopen jaar viermaal vergaderd.
Annebetty Bannenberg heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als vicevoorzitter.
De vacante functie van secretaris wordt als de vergadering daarmee instemt vervuld door Agnes van Berkel.
Het ledenaantal van het landelijke KBO daalt om allerlei redenen fors zodat een fusie met het protestant christelijke PCOB haast onvermijdelijk lijkt. Wat dat voor consequenties voor ons heeft is nog onduidelijk. We houden u uiteraard hiervan op de hoogte.
Onze website wordt steeds vaker bezocht! Het afgelopen jaar ruim 8000 maal.
Misschien een idee om het icoontje van de kaagenbraassemouderen op uw startpagina te installeren of dat even aan uw (klein)kinderen te vragen.
We hopen dat velen van u onze jaarvergadering bijwonen zeker gezien het feit dat na de vergadering een presentatie over internetfraude gegeven wordt.

Ruud Stikkelbroeck

Verslag ledenadministratie

Hier een overzicht van het ledenverloop 2022

Er zijn in 2022 47 leden overleden.

Er zijn in 2022 5  leden verhuisd.

Er zijn in 2022 5 leden geroyeerd.

En er hebben in 2022 om uiteenlopende redenen 43 leden opgezegd.

We hebben in 2022 20 nieuwe leden mogen inschrijven.

Verder wil ik graag melden dat er in toenemende mate directer contact wordt opgenomen met de ledenadministratie via:

kbo.kaagenbraassem.ledenadm@gmail.com en tel:0634636900 om diverse  wijzigingen door te geven hiervoor dank.

Mvg Tom Opdam

Wonen en rijbewijzen

Wonen: Eindelijk is het zover dat de nieuwbouwwijk “de Poelen” van lieverlee wordt opgeleverd na stagnatie. Mooi dat er dan ook weer woningen vrijkomen voor doorstroming. Verder gaat het bouwen gewoon door, ook in de kleine kernen, maar ook op recreatief gebied gebeurt er nogal wat in de polder.  Mooi  om er doorheen te varen, wandelen of te fietsen, het is toch een waterrijk gebied en laten wij het zwemmen niet vergeten. 

Verlengen Rijbewijs: steeds meer 75 plussers vinden de weg op het internet, eventueel met hulp van gezinsleden, voor het verlengen van het rijbewijs. Soms komt men er niet helemaal uit voor wat betreft een controlerende arts. 

Als eerste dient u de ingevulde gezondheidsverklaring  naar het CBR te sturen.
Zodra u deze verklaring retour heeft ontvangen kunt u een afspraak maken via Stichting Media Partners Nederland in Rijnsburg, telefoonnummer 071 5728434. Zelf prefereer ik Dr. Kamerling in Nieuw-Vennep. Gebouw “de Krim” Eugenie Previnaireweg 63.
Tijdens deze afspraak dient u de volgende bescheiden mee te nemen;
1. De ingevulde gezondheidsverklaring
2. Medicatie overzicht, te verkrijgen bij uw apotheek (ook wanneer u geen medicijnen           gebruikt).
3. Een flesje ochtendurine
4. Uw rijbewijs
5. Pin-pas of geld
6. KBO pasje voor korting
7. Uw bril, met overzicht van de sterkte van de glazen indien u verziend bent. 

Jacques de Jong.

Jaarverslag van de Activiteitencommissie van het seizoen 2022 – 2023 

2022 Het derde jaar na Corona.

Dit seizoen zijn alle themadagen doorgegaan.

We begonnen met het programma in september met: “breng het plezier en de lach terug”.

Dat was heel gezellig en leuk.

In oktober hadden we de dag van de ouderen met op verschillende plaatsen kaarten en sjoelen en rummikub en voor de mensen die dat wilden was er bij Het Veen een 3 gangen diner.

In november gingen we een vaas bekleden met droogbloemen en een lichtje daarin.

Tijdens de vrijwilligersochtend is het eerste kanjer certificaat uitgereikt aan Jennifer van Klink.

13 december het KBO kerstfeest. Om 13.30 uur een viering in de kerk van Rijpwetering, Aansluitend was er voor iedereen koffie met wat lekkers. Daarna kwam Wim Loos met Zingo. Er waren kleine prijsjes te winnen. Daarna was het tijd geworden voor een heerlijk diner. De mensen zaten met een borreltje heerlijk te genieten. 2 koks t.w.  Ed van Pelt en Joop de Boer hadden heerlijk voor ons gekookt, een voorgerecht, daarna soep en toen het hoofdgerecht en de mensen van de  activiteitencommissie serveerden het eten uit.  Daarna was er nog een toetje en een kopje koffie. We hebben allemaal genoten van de kerstviering. Kortom  een zeer geslaagde dag en een ieder ging met volle maag en voldaan huiswaarts. *)

In januari begonnen we op de eerste dag van het KBO jaar 2023 met een snertfestijn (of bruine bonensoep), heerlijk! Eerst wat rondes bingo met mooie prijzen. En dan gezellig, met veel personen heerlijk snert eten met roggebrood en spek en een lekker toetje. 

In februari gingen we marsepein maken op een leuk schaaltje, dat hebben we op een creatieve manier onder leiding van Kees van Veen gedaan. Te weten zes leuke fruitjes een banaan / peer / appel / perzik en 2 x een aardbei, het was een leuke en gezellige ochtend.

Onder leiding van Tiny van Rijn was er op 14 maart  een leuke creatieve ochtend we hebben een half tempex ei versierd met mooie gele bloemen en kuikentjes en eitjes, een paasdecoratie, heel inspirerend en leuk om te maken.

18 April 2023 is er de jaarvergadering, we hopen u allemaal te zien. 1 nieuw bestuurslid  staat klaar om door u gekozen te worden en stelt zich graag op deze dag aan u voor.

In oktober 2022 en april 2023 heeft KBO gezorgd voor een bezoek aan de modeshow ‘s in Boskoop. Dit wordt ook altijd goed bezocht en is heel leuk en gezellig.

Dan zijn er ook nog dagtochten in mei en oktober geweest en ook zijn we nog naar  een kerstmarkt geweest. 

Evert en Joke van Beek hadden weer een geweldige vakantie georganiseerd. 

Dit was een kleine terugblik op het afgelopen seizoen. We zijn alweer volop bezig om een mooi programma voor u te maken voor het nieuwe seizoen. Wij hopen met u en met elkaar in het nieuwe seizoen er weer iets moois van te maken. En met uw steun en komst gaat het vast lukken. 

Verder  wensen wij U  een mooie zomervakantie toe.

Namens de activiteiten commissie.  

Marian van Veen 

*) We kregen heel veel fijne leuke reacties

Agenda Algemene Ledenvergadering KBO 2023

Dinsdag 18 april 10.00 uur in Plein 13 te Rijpwetering

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en afmeldingen
 3. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering
 4. Vaststellen agenda
 5. Aftredende bestuursleden
 6. Jaarstukken en begroting
 7. Verslag kascommissie
 8. Voorstellen en benoemen secretaris
 9. Afscheid en bedanken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting