Bericht van: STIWO

Langer wachten op huishoudelijke hulp 

Inwoners die hun huishouden niet meer zelf kunnen doen, hebben mogelijk recht op hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Helaas zijn er momenteel langere wachttijden voordat de huishoudelijke hulp kan starten. 

Hoe komt dat?

We worden steeds ouder en wonen langer thuis. Meer mensen hebben hulp bij het huishouden nodig. Helaas is er niet genoeg personeel bij de organisaties die huishoudelijke hulp bieden. Daarom kan het na een toezegging voor hulp nog een aantal weken of soms maanden duren voordat de hulp daadwerkelijk start. 

Hoe gaat een aanvraag voor huishoudelijke hulp? 

Bij Tom in de buurt kunt u zich melden als u huishoudelijke hulp wilt aanvragen. Een medewerker van Tom in de buurt of Participe komt dan bij u op huisbezoek. Samen met u bespreekt de medewerker uw situatie en mogelijke oplossingen. Bij een toezegging voor hulp meldt Tom in de buurt u aan bij één van de zorgaanbieders die huishoudelijke hulp leveren. 

Wat doen we aan de lange wachttijden? 

De zorgaanbieders en de gemeente doen er alles aan om de huishoudelijke hulp zo snel mogelijk bij u in te zetten. Zo proberen zij continu nieuw personeel te werven. Ook werken zij met elkaar samen om de wachtlijsten op te lossen en overleggen zij met inwoners om de hulp zo efficiënt mogelijk in te zetten. Toch lukt het niet altijd om de hulp op tijd in te zetten en kan er een wachtlijst voor huishoudelijke hulp ontstaan. 

Wat kunt u als inwoner zelf doen? 

Als u zelf uw huishoudelijke hulp kunt regelen, dan is dat op dit moment misschien de beste oplossing. Dit kan bijvoorbeeld door iemand in uw netwerk te vragen u te helpen. Of misschien kunt u zelf een huishoudelijke hulp inhuren. Lukt dit niet en doet u beroep op huishoudelijke hulp via de Wmo dan vragen wij u flexibel te zijn. De huishoudelijke hulp kan niet altijd op de door u gewenste tijden en dagen komen. Ook kan het zijn dat de hulp eerst alleen de meest noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden doet.

Wilt u meer weten? 

Heeft u vragen over huishoudelijke hulp of andere Wmo-gerelateerde vragen? Neem dan contact op met Tom in de buurt via 088 900 4567 of kijk op de website www.tomindebuurt.nl

Vervoersoplossingen naast de Regiotaxi

Bent u minder mobiel, kunt u niet reizen met het openbaar vervoer en heeft u geen andere mogelijkheden voor uw vervoer? Dan kunt u met de Regiotaxi reizen naar activiteiten in uw dagelijkse leven. Echter, naast de bekende Regiotaxi zijn er meerdere vervoersoplossingen in de gemeente. Zo zijn er mogelijkheden zoals ANWB AutoMaatje, de Combibus van De Spil en Buurtbus Alkemade.

ANWB AutoMaatje rijdt u van A naar B

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. De vrijwillige chauffeurs rijden in hun eigen auto naar de plaats van bestemming. Op basis van de verreden kilometers betaald u een kleine onkostenvergoeding rechtstreeks aan de chauffeur.

De Combibus van De Spil

De Combibus biedt, met behulp van vrijwilligers, vervoer aan ouderen en mensen met een handicap, die wonen in Kaag en Braassem West en moeilijk kunnen reizen met het openbaar vervoer.

De Combibus verzorgt vervoer van voordeur tot voordeur. De Combibus rijdt geen vaste routes. Men moet er rekening mee houden dat de bus soms wat eerder of later komt dan gepland.

Buurtbus Alkemade

De Buurtbus Alkemade lijn 723 zorgt voor het personenvervoer tussen Oude Wetering, Kaag en Lisse en de tussengelegen dorpen en buurtschappen. De buurtbus is een reguliere vorm van openbaar vervoer. De vervoerder Arriva gebruikt hiervoor een acht-persoonsbus met een brede dubbele toegangsdeur en een verlaagde vloer. Hierdoor kunt u makkelijk instappen met bijvoorbeeld een rollator of een boodschappenwagentje.

Wilt u gebruik maken van deze vervoersoplossingen?

Voor ANWB AutoMaatje Kaag en Braassem neemt u contact op met Femke Vlugt van De Driemaster: 06 2882 4402. Of via mail: automaatje@dedriemaster.nu

Voor de Combibus neemt u contact op met De Spil via de infolijn: 071 331 7967. De infolijn is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 11:00 uur.

Voor de Buurtbus Alkemade kijkt u dan op de website van www.buurtbusalkemade.nl