Zorg nieuws

Armoedeprobleem in Kaag en Braassem

In de afgelopen tijd zien we steeds meer berichten over mensen die in financiële problemen komen. Dit kan door allerlei omstandigheden worden veroorzaakt, zoals de stijgende energiekosten, prijzen van levensonderhoud die de pan uit rijzen, enz.

Maar er kunnen ook andere omstandigheden zijn waardoor iemand plotseling in de financiële problemen komt en waarvoor (nog) geen oplossing voorhanden is via rijks of gemeentelijke voorzieningen.

In dat geval kan Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem wellicht hulp bieden.

Het Noodfonds is ontstaan doordat diverse binnen Kaag en Braassem werkzame fondsen hiaten in de hulpverlening signaleerden.  De bestaande fondsen blijven hun goede werk gewoon doen, maar het Sociaal Noodfonds is niet kerkelijk gebonden, niet gericht op een speciale doelgroep en wil hulp bieden gewoon aan eenieder die dat nodig heeft. De verwachting is dat hierdoor de grens voor mensen om een beroep te doen op het fonds lager zal zijn. Omdat sprake is van een breed gedragen algemeen Noodfonds kan (nog) beter hulp worden geboden aan mensen in acute nood, waardoor sociaal isolement kan worden voorkomen.

Het Noodfonds kent drie vormen van hulpverstrekking:

–          In de vorm van een lening (beoordeeld wordt of de hulpvrager voldoende aflossingscapaciteit heeft)

–          In de vorm van een gift (bij geen of onvoldoende aflossingscapaciteit bij de hulpvrager)

–          In natura ( bijvoorbeeld het vervangen of repareren van een niet functionerend gebruiksvoorwerp )

Opgemerkt wordt dat financiële hulp in de regel wordt overgemaakt niet aan de hulpvrager maar rechtstreeks aan de schuldeiser.

Voor de praktische uitvoering maakt het Noodfonds gebruik van de inzet van een medewerker van uitvoeringsinstantie De Driemaster.

Hoe kan een aanvraag worden gedaan?

Op de website van het Noodfonds vindt u een aanvraagformulier 

Verder kunt u voor een aanvraag het Noodfonds telefonisch benaderen op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur op telefoon nr. 06-83845677

Wie kunnen aanvragen indienen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door hulpvragers zelf, zo nodig met hulp van hulp- en dienstverleners.

Binnen welke termijn kan hulp worden geboden?

De bedoeling is dat e.e.a. wordt geregeld binnen twee werkdagen.