Agenda jaarvergadering 2023

Agenda Algemene Ledenvergadering KBO 2023

Dinsdag 18 april 10.00 uur in Plein 13 te Rijpwetering

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en afmeldingen
 3. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering
 4. Vaststellen agenda
 5. Aftredende bestuursleden
 6. Jaarstukken en begroting
 7. Verslag kascommissie
 8. Voorstellen en benoemen secretaris
 9. Afscheid en bedanken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting