Ijspret met gezond verstand

Ijspret met gezond verstand

Op dit moment is er vanuit de politie uiteraard veel zorg om de ijspret die er heerst in de gemeente.
Er zullen extra mensen ingezet worden voor calamiteiten op het ijs en voor een goede verkeersdoorstroming.
Zie ook https://www.allesinkaagenbraassem.nl/nieuws/politie-kaag-en-braassem-zet-quads-in.html

Met name het parkeren en behouden van een vrije doorgang voor hulpdiensten en het spreiden van de recreanten over het gebied heeft prioriteit.
Dat laatste uiteraard met oog voor de corona maatregelen en gevaarzetting wat betreft ijsdikte.

Het weekend zullen de BOA’s van de gemeente en de wijkagenten extra in dienst zijn om alles zoveel als mogelijk in goede banen te leiden.
Ook in de buur gemeente Nieuwkoop.

In Kaag en Braassem wordt door de gemeente een groot beroep gedaan om het eigen inzicht en denkvermogen van mensen hoe en waar mensen parkeren.
Het gezonde verstand gebruiken dus.